SICUT 51° CONGRESSO NAZIONALE

ORGANIZER

         
   Mastrandrea  Giuseppe
Palermo
mastrandrea.giuseppe@yahoo.it
 
SABATO 28 OTTOBRE 2023
10:10 - 12.30
 
Sala B  
URGENZE IN CHIRURGIA BARIATRICA  
   
Presidente: Giuseppe Navarra  
Relatore  
Weight Regain dopo Chirurgia Bariatrica  
   
|